BALÍKOVÉ PREPRAVY

Balíková preprava Systém vnútroštátnej a medzinárodnej
prepravy balíkových zásielok do 50 kg.

PALETOVÉ PREPRAVY

Paletová preprava Systém vnútroštátnej a medzinárodnej
prepravy paletových a kusových zásielok.

CELOVOZOVÉ PREPRAVY

Celovozová preprava Priame prepravy, dokládky, špeciálne
dopravné riešenia.

LOGISTIKA

Logistika Logistické projekty na mieru, skladovanie, manipulácia, obalový manažment.

LETECKÁ A NÁMORNÁ PREPRAVA

Letecká a námorná preprava Priama, zberná, charterová preprava, kon-
tajnerová preprava, kombinovaná preprava.

ZÁKAZNÍCKY SERVIS

SLEDOVANIE ZÁSIELOK

Tracking & Tracing

VIP zóna
ODBAVENIE ZÁSIELOK Gclient TECHNICKÁ PODPORA
 

O SPOLOČNOSTI

Vitajte na stránkach skupiny Geis na Slovensku, ktorá je súčasťou celosvetovej logistickej skupiny Geis Group so sídlom v nemeckom Bad Neustadtu. Tá vstúpila na slovenský trh v roku 2006 prevzatím firmy TEN Expres Slovakia, poskytovateľa vnútroštátnej prepravy kusových zásielok, ktorá od svojho založenia v roku 1992 vybudovala najrozsiahlejšiu prepravnú sieť pre vnútroštátnu prepravu kusových zásielok na Slovensku. Pod touto tradičnou slovenskou obchodnou značkou začala od roku 2006 skupina úspešne rozvíjať širokú paletu logistických služieb tak, že sa za veľmi krátku dobu zaradila nielen medzi popredných slovenských poskytovateľov vnútroštátnej a medzinárodnej prepravy paletových a balíkových zásielok, ale aj skladovej logistiky a leteckej a námornej prepravy. Od októbra 2011 bola príslušnosť k skupine potvrdená zmenou názvu spoločnosti TEN Expres Slovakia na Geis SK. V januári 2012 vznikla v rámci skupiny spoločnosť Geis Parcel SK, ktorá sa špecializuje na prepravu balíkových zásielok do 50 kg.

Do skupiny Geis na česko – slovenskom území patria ďalej spoločnosti Geis CZ, Geis Parcel CZ a Spedition Feico, ktoré tu spoločne patria medzi najväčšie prepravné a logistické spoločnosti.