O spoločnosti

Vitajte na stránkach skupiny Geis na Slovensku, ktorá je súčasťou celosvetovej logistickej skupiny Geis Group so sídlom v nemeckom Bad Neustadtu. Tá vstúpila na slovenský trh v roku 2006 prevzatím firmy TEN Expres Slovakia, poskytovateľa vnútroštátnej prepravy kusových zásielok, ktorá od svojho založenia v roku 1992 vybudovala najrozsiahlejšiu prepravnú sieť pre vnútroštátnu prepravu kusových zásielok na Slovensku. Pod touto tradičnou slovenskou obchodnou značkou začala od roku 2006 skupina úspešne rozvíjať širokú paletu logistických služieb tak, že sa za veľmi krátku dobu zaradila nielen medzi popredných slovenských poskytovateľov vnútroštátnej a medzinárodnej prepravy paletových a balíkových zásielok, ale aj skladovej logistiky a leteckej a námornej prepravy. Od októbra 2011 bola príslušnosť k skupine potvrdená zmenou názvu spoločnosti TEN Expres Slovakia na Geis SK. V januári 2012 vznikla v rámci skupiny spoločnosť Geis Parcel SK, ktorá sa špecializuje na prepravu balíkových zásielok do 50 kg.

Do skupiny Geis na česko – slovenskom území patria ďalej spoločnosti Geis CZ, Geis Parcel CZ a Spedition Feico, ktoré tu spoločne patria medzi najväčšie prepravné a logistické spoločnosti.

Ponúkame

  • vnútroštátne a medzinárodné prepravy kusových paletových a balíkových zásielok, celovozové prepravy, logistiku, skladovanie
  • sprostredkovanie colného odbavenie pre vývoz a dovoz
  • na území SR doručenie zásielok nasledujúci pracovný deň po dni prevzatia zásielky na prepravu
  • zľavy z prepravného pri pravidelnej spolupráci
  • zákaznícke štatistiky
  • veľkozákaznícke napojenie pri vyšších počtoch prepravovaných zásielok

Ciele

Našim cieľom je neustále patriť medzi najlepších poskytovateľov zasielateľských služieb a ponúkať našim zákazníkom špičkové služby za konkurenčné ceny.

Sledovanie zásielky

  • Všetky zásieky vstupujúce do systému sú opatrené čiarovým kódom, ktorý je nasnímaný pri každej operácii na ceste od odosielateľa k príjemcovi
  • Príslušná informácia o zásielke je kedykoľvek k dispozícii on-line (v reálnom čase)
  • Priebeh prepravy Vašej zásielky môžete sami sledovať na internete

Certifikát ISO 9001

Kvalita

Geis SK s.r.o. je držiteľom certifikátov ISO 9001:2008 a ISO 14001:2004 zaručujúcich poskytovanie vysoko kvalitných služieb a dodržovanie environmentálneho managementu. Dôsledné plnenie podmienok certifikácie je pravidelne kontrolované nezávislým auditorom.
Firemný časopis