Logistika

V oblasti poskytovania Logistických služieb máme dlhoročné skúsenosti smerujúce k ustavičnému zlepšovaniu a modernizácii poskytovaných služieb pre našich zákazníkov. V spolupráci s našim logistickým tímom vám na požiadanie radi spracujeme komplexné riešenie logistického projektu pre vašu firmu.

Divízia „logistických služieb“ zastrešuje logistické centrá pre významných zákazníkov na rôznych miestach v Nemecku, Českej Republike a Slovensku. Tvoria ho Geis Industrie-Services GmbH, TSG Logistik (Thuringia) GmbH, Geis SDV GmbH, Geis CZ (Česká republika) a Geis SK.

Logistické služby:

 • Logistika nákupu
 • Distribučná logistika
 • Vnútropodniková preprava
 • Skladovanie a komisionovanie zásielok
 • Služba zákazníkom
 • Konfekcionovanie tovaru
 • Predvýrobná a konečná montáž
 • Vývoj a výroba obalov
 • Špeciálne obaly
 • Outsourcing - kompletné preberanie a riešenie vysoko špecializovaných logistických projektov
 • Poradenstvo a logistické koncepcie podľa potrieb a želania zákazníka

Oddelenie logistiky:
tel.: +421 (2) 491 051 86
fax : +421 (2) 491 051 54
mail: logistika@geis.sk