Logistický reťazec a jeho riadenie

Zatiaľ čo ešte nedávno sa väčšina firiem zaoberala službami len v niektorej z častí logistického reťazca, napríklad zásobovaním, skladovaním alebo distribúciou, je už dlhšiu dobu badateľný trend riadenia logistiky ako celku. A výrobné alebo distribučné firmy taktiež častejšie pristupujú k outsourcingu logistických služieb.

Jednou z firiem, ktoré poskytujú tento servis je nadnárodná skupina Geis so sídlom v Nemecku. Na slovenskom trhu pôsobí od roku 2006 a ponúka tu logistické služby od jednoduchých prepravných riešení až po špeciálne logistické projekty. Z Českej republiky sú riadené aj všetky firmy skupiny Geis na Slovensku a v Poľsku, čo umožňuje klientom využívať rovnaký servis a kompaktnú prepravnú sieť v týchto krajinách.

Logistiku tak ako ju ponúka skupina Geis, nám priblíži Marian Vaculčiak, prevádzkový riaditeľ spoločnosti Geis SK.

Geis ponúka full-service v logistike. Čo to znamená pre zákazníka?

 • Klientovi vieme ponúknuť kompletný servis, či už sa jedná o prepravu napríklad z Ázie, vrátane preclenia, dodávky tovaru do výroby alebo jeho uskladnenie, prebalenie vrátane dodania obalov, vychystávanie a ďalšiu distribúciu príjemcom. Naša pôsobnosť má dosah prakticky na celom svete. Za týmto sa ale ukrýva celý rad operácií, technologických náležitostí a softvérových riešení.

Na začiatku roka ste ale prenechali balíkové služby DPD Group. Nechýbajú vám teraz v portfóliu služieb?

 • Z môjho pohľadu bolo rozhodnutie rodiny Geis správne. Balíkové služby poskytovala skupina iba na Slovensku a v Českej republike a hlavne tvorili minimálny podiel obratu skupiny. Teraz sa venujeme naplno našim klasickým produktom, ktoré môžeme o to viac rozvíjať a zdokonaľovať. Takže skrátka nechýbajú.

Firma, ktorá si chce udržať poprednú pozíciu na trhu musí sledovať trendy. Ako sa s tým vyrovnáva skupina Geis?

 • Na česko-slovenskom trhu sme jednotkou v oblasti systémovej prepravy kusových a paletových zásielok. Udržať si toto postavenie je naozaj výzva.
  Ak vezmeme do úvahy firmy zabezpečujúce full-service v logistike, držíme sa taktiež na špici. Štandardne poskytujeme paletovú, celovozovú, leteckú a námornú prepravu a zabezpečujeme pre celý rad významných klientov kontraktnú logistiku, vrátane obalového manažmentu. Každý z týchto produktov potrebuje špecifický prístup. Naše zariadenia, a to sa netýka len techniky, ale aj softvérových riešení, musíme udržiavať na čo najvyššej technickej úrovni. To znamená priebežnú modernizáciu, rozširovanie siete, či pravidelnú obmenu vlastného vozového parku. K rozvoju nám tiež pomáha prenos know-how medzi firmami v rámci celej skupiny. Geis napríklad ako jediná prepravná spoločnosť v Českej republike a na Slovensku využíva na svojich centrálnych prekladiskách špeciálnu reťazovú dráhu. Obsluha prekladiska nemusí palety v sklade presúvať z jedného miesta na druhé, ale naopak dráha, ktorá je osadená paletovými vozíkmi, dovezie zásielky na miesta, kde sa potom nakladajú k ďalšej distribúcii. Proces triedenia sa urýchľuje a práca obsluhy prekladiska je efektívnejšia.

Ako prebieha proces prepravy?

 • Klientom dávame k dispozícii zákaznícke aplikácie pre odbavenie zásielok. Už pri objednávke prepravy máme k dispozícii parametre zásielky a termín pre jej vyzdvihnutie. To urýchľuje organizáciu prepravy. Priebeh možno sledovať doslova v reálnom čase, pretože EAN zásielky sa skenuje pri každej manipulácii a dáta sú prenášané ihneď do našich SW. Sme tak schopní celkom do detailu zmapovať spätne všetko, čo sa so zásielkou dialo. Klienti si v aplikácii zároveň môžu nastaviť podmienky prepravy a služby s ňou spojené. Veľmi bežné je doručenie na dobierku, doručenie na súkromnú adresu, telefonické, SMS a e-mailové avíza rôzneho charakteru alebo zaslanie potvrdenia o doručení zásielky. Vítanou službou je elektronický dodací list, ktorý zákazník pošle pri objednávke prepravy a tým eliminuje možnosť straty dokumentu.

Bez informačných technológií sa logistika skrátka nezaobíde. Je to tak?

 • Áno. Skupina Geis má vlastné rozsiahle IT oddelenie, ktoré intenzívne pracuje na zlepšovaní našich vlastných SW, dopravných a skladových programoch, či zákazníckych aplikáciách. Pri vývoji ale berie ohľad na lokálne špecifiká v jednotlivých krajinách. Napríklad objem zásielok na dobierku v Českej republike, na Slovensku a v Poľsku je oproti Nemecku vyšší, a tomu musí byť SW prispôsobený.

Ale aj prepravné technológie sú dôležité. Čo ponúkate svojim klientom v oblasti samotnej prepravy?5DM42379-EDIT

 • Našou nespornou výhodou je možnosť kombinácie produktov. Už sám systém prepravy paletových a kusových zásielok je pre zákazníkov ekonomicky aj časovo veľmi zaujímavý. Ale my ho ešte kombinujeme s celovozovou prepravou alebo dokládkou. Dobrým prepravným riešením dokážeme maximalizovať efektivitu v súvislosti s objemom aj druhom prepravovaného nákladu. 
  Ďalšou možnosťou je optimalizácia nakládky a využitie ložnej plochy vozidiel. Snažíme sa využiť takú prípojnú techniku, ktorá by zefektívnila prevádzku na našich hlavných behoch, kde sa prepravujú veľké objemy tovaru medzi centrálnym prekladiskom a jednotlivými pobočkami. Preto sme zaradili do nášho vozového parku aj tzv. vláčik, teda klasický 13,6 m dlhý náves doplnený pripojeným prívesom. Celá súprava má dĺžku vyše 25 metrov. Objem nákladového priestoru súpravy dosahuje 129 m³. Úžitková plocha je navyše násobená systémom double decker. Oproti bežnému návesu môžeme na túto súpravu naložiť o 24 paliet viac, teda spolu 90 paliet. Technológia zodpovedá svojimi parametrami dopravnej legislatíve.

Ovplyvňuje Vaše služby stále rastúci segment e-commerce?

 • Myslím, že práve rýchly rozvoj e-commerce stojí za zvýšením dopytu po outsourcingu logistiky všeobecne. Mnoho firiem, ktoré doteraz riešili logistiku in-house, začína uvažovať o jej odovzdaní odborníkom. My môžeme vďaka širokému portfóliu zákazníkov ponúknuť skúsenosti, zabezpečiť vo svojom záujme najnovšie technológie, vyškolený personál i splnenie legislatívnych podmienok, ktoré sú v rámci logistického reťazca a rôznych komodít potrebné. Geis CZ, SK i PL sú certifikované podľa normy ISO 9001: 2015 a ISO 14001: 2015. Prevádzky, v ktorých je to vzhľadom ku skladovaným komoditám potrebné, sú certifikované tiež podľa noriem HACCP a IFS Logistics 2.2.
  Pre významných zákazníkov z oblasti výrobných a distribučných firiem sme pripravili a zabezpečujeme logistické projekty - od layoutu skladu cez optimálne vybavenie, informačné technológie a prepojenia SW, až po personálne zabezpečenie. Súčasťou projektu môže byť napríklad skladovanie výrobných súčiastok a materiálu, zásobovanie výrobných liniek systémom Milkrun alebo skladovanie balenia (vrátane dodávky obalového materiálu) a distribúcia hotových výrobkov.
  Medzi našich zákazníkov patrí aj niekoľko veľkých e-shopov, ktorým zabezpečujeme skladové a expedičné služby. To znamená, že tovar odvážime, skladujeme, prebaľujeme, vychystávame podľa objednávok a odovzdávame na distribúciu, alebo v prípade objemnejšieho tovaru distribuujeme prostredníctvom nášho prepravného systému pre paletové a kusové zásielky.
  A nakoniec sa ale opäť musím vrátiť k informačným technológiám. Nech je to akákoľvek časť logistického reťazca, dôležité sú informácie, ich maximálne využitie a ich správna výmena medzi všetkými zúčastnenými subjektmi. Na druhej strane, a myslím si, že by sa na to nemalo zabúdať v čase Priemyslu 4.0 alebo Logistiky 4.0, sú ľudia. Bez lojálneho a profesionálneho tímu by bol úspech logistických providerov možno menej než polovičný.

 

Fotogaléria

Ďalšie správy

Všetky aktuality