Geis sa stará o svojich zamestnancov, podporuje zamestnávanie žien a vzdelávanie študentov

V poslednej dobe na trhu panuje kritický nedostatok zamestnancov celej rady profesií. S problémom sa stretávajú aj prepravné firmy. Geis sa s tým vysporiadava aj formou prevencie – o svojich zamestnancov sa stará kontinuálne, čo znižuje fluktuáciu. Firma má navyše v odbore, ktorý je stále vnímaný ako mužský, dvere otvorené ženám a zamestnáva ich na širokej škále pozícií. A myslí aj do budúcna: pracuje na výchove mladých odborníkov.

Monika Švecová, HR manažérka Geis SK„O našich kolegov sa snažíme starať tak, aby u nás boli spokojní a cítili sa dobre,“ hovorí HR manažérka Geis SK, Monika Švecová. Napriek tomu, že sa Geis behom svojej histórie na slovenskom trhu výrazne rozrástol, stále ide o firmu rodinného typu, ktorá kladie dôraz na základné hodnoty a medziľudské vzťahy. Švecová dodáva: „Aj keď sme veľkou firmou, nikto pre nás nie je len číslo. Teší nás, že kolegyniam a kolegom môžeme ponúknuť stabilné a priateľské prostredie. Aj keď to môže byť niekým vnímané ako prežitok, v dnešnej neistej dobe istota a stabilita zase naberajú na význame.“

A nie je výnimkou, že ľudia vo firme pracujú spokojne a skutočne dlho. Na svojich pozíciách totiž často môžu rásť a posúvať sa. Žiarivým príkladom je napríklad Zuzana Knošková, ktorá sa z dispečerky vypracovala postupne až na riaditeľku pobočky Žilina, v Geis už pracuje cez 20 rokov. Aj Marián Vaculčiak sa vypracoval z pozície vedúci nočného prekladiska na pozíciu prevádzkový riaditeľ/prokurista a tento rok je to už 21 rokov jeho pôsobenia v našej spoločnosti.Zuzana Knošková

Na základe podnetov a záujmov zamestnancov Geis vyberá firemné benefity, ktoré im poskytuje. Zamestnanci logistického providera sa môžu ďalej vzdelávať a rozvíjať, napríklad formou on-line vzdelávacích kurzov, ktoré v dobe pandémie získali na veľkej obľube. Platforma Seduo ponúka stovky odborných videokurzov a ľudia z Geis sa im môžu venovať aj v pracovnej dobe. Na niektorých pozíciách exitujú naviac špeciálne rozvojové plány. Niektorí zamestnanci taktiež využívajú individuálnu výuku cudzích jazykov, ktoré pre svoju profesiu potrebujú a chcú sa v nich zdokonaľovať.

Firma sa zameriava taktiež na odpočinok, relaxáciu a zdravý životný štýl. Svojim zamestnancom ponúka možnosť zvýhodnenej Multisport karty pre aktívne trávenie voľného času. Spoločne rodinami si môžu každoročne odpočinúť na dni oddychu, zábavy a zdravého pohybu. Deň aktivít a dobrého jedla pre dospelých a deti trávia v krásnom prostredí blízko Zvolena. Zamestnanci dúfajú, že sa po covidoRodinný deňvej pauze zase zídu aj na vianočnom večierku všetkých zamestnancov zo Slovenska a Českej republiky.

Milé darčeky dostávajú pracovníci formou darčekových košov pri životných a pracovných jubileách. Významné pracovné výročia sú naviac finančne odmeňované. Firma ľuďom prispieva na doplnkové  dôchodkové sporenie a vďaka spolupráci s bankou majú aj ďalšie výhody.

Geis do svojich radov víta ženy a zamestnáva ich na najrôznejších pozíciách od pomocných až po manažérske. A prúdi ich tam stále viac. Nahráva tomu aj fakt, že vďaka technickému a technologickému pokroku je práca v odbore fyzicky menej náročná.

Logistika už dávno nie je len o všeobecných počtoch a ťažkej fyzickej práci. Ide o moderné odvetvie, v ktorom dochádza k prepojovaniu zložitých informačných systémov a toku obrovského množstva dát, ktoré je potrebné optimálne využiť. Rozvoj automatizácie procesov, digitalizácie a inteligentných riešení – to všetko v celom logistickom reťazci pomáha uľahčiť ľudskú prácu. Odbor sa stáva teda čím ďalej dostupnejší aj ženám. Ako hovorí Švecová: „Pomer žien u nás vo firme postupne rástol v súčasnej chvíli tvorí vyše 30 % všetkých pracovníkov. Dobre sa uplatňujú na pozíciách naprieč celým spektrom od najnižších až po vedúce.“

Predtým existovala veľká závislosť na mužoch, hlavne pri práci v skladoch. Vďaka technologickému pokroku, vychystávajúcim a triediacim strojom a skladových robotom môžu dnes ženy zvládať úlohy, ktoré boli predtým výsadou mužov. V Geis tak nájdeme dnes aj ženy ako obsluhu vysokozdvižných vozíkov, pickerky zásielok, manipulantky, pracujú ale aj ako vedúce skladu.

Logistický provider má vo svojich radách aj vodičky. Napriek tomu, že tejto profesii stále výrazne dominujú muži, existuje aj rada žien, ktoré šoférujú veľmi rady a vo svojom zamestnaní sú nadmieru spokojné. Povolaním bytová dizajnérka Yveta Kolská pred troma rokmi pomáhala na dispečingu kamarátovi, ktorý mal prepravnú firmu. Odbor jej učaroval, čoskoro si sama zabezpečila prvý ťahač a začala jazdiť za volantom veľkého kamiónu. Rada spomína na svoje začiatky: „Keď som sem prišla ako vodiť začiatočník na pobočku Geis, kolegovia sa ma ujali a pomáhali mi s cúvaním k bránam logistickej haly. A to je aj jedna z vecí, ktorá ma na tejto profesii teší. Nakoľko ženy za volantom kamiónu sú stále skôr výnimkou, vodiči mužského pohlavia sa nám ženám snažia so všetkým pomáhať. Práca v kolektíve Geis ma veľmi baví a ženám by som ju určite doporučila.“ Sama hovorí, že ťahač riadi radšej ako osobné auto – kabína je priestorná, ovládanie prehľadné, veľa vecí automatických, všade dobre vidíte. Podľa jej slov je kabína vozidla taká pohodlná obývacia izba.

Logistický provider dbá aj na skvalitnenie prípravy mladých ľudí v školách práve pre prácu v logistických a prepravných firmách. Veľmi aktívne spolupracuje so študentami, je súčasťou  prepojenia teórie s praxou a snaží sa, aby študenti škôl už od tých základných až po vysoké mali o odbore dostatok relevantných informácií. Ponúka im prax vo svojich prevádzkach, exkurzie na pobočkách a projekty, spolupracuje s radou študentských organizácií a centrami mládeže.

Obchodný riaditeľ Geis Dušan Vilhan taktiež prednášal študentom Žilinskej univerzity a ďalší kolegovia  konzultujú a pomáhajú študentom pri spracovávaní bakalárskych a diplomových prác. Po úspešnom zvládnutí štúdia, ak prejavia záujem, sa Geis snaží zabezpečiť pre týchto študentov vhodné pracovné miesto. Zapojenie študentov do odboru už od začiatku ich vzdelávania, podpora škôl a spolupráca s nimi významne napomáha zvýšeniu úrovne vzdelania a výchovy malých logistikov.

Fotogaléria

Ďalšie správy

Všetky aktuality