Projekt „Čítajme si“ trhol rekord!

4.7.2017

Podujatie „Čítajme si“ prebiehal v knižniciach po celom Slovensku a realizoval sa 6-hodinovým čitateľským maratónom, do ktorého sa zapojili deti z celého Slovenska.

Neprehliadnite

 Tento rok prebiehal jubilejný 10. ročník a čítalo neuveriteľných 46 040 detí

Projekt vznikol v roku 2008 a jeho cieľom bolo pritiahnuť k čítaniu viac detí a zároveň poukázať na význam literatúry pre detského čitateľa.

Cieľom podujatia je vzbudiť u čo najväčšieho množstva detí záujem o činnosť, ktorú v posledných rokoch vytláčajú moderné technológie a sociálne siete. Čítanie poskytuje deťom zmysluplnú činnosť vo chvíľach voľna, podporuje ich predstavivosť, prehlbuje citlivosť a rozvíja vnímavosť.

Organizátorom projektu je Linka detskej istoty v spolupráci s vydavateľstvom SLOVART. Linka detskej istoty komunikuje s deťmi z celého Slovenska o ich potrebách a problémoch prostredníctvom nonstop bezplatnej a anonymnej linky 116 111. Deti netrpia len životnými krízami, ale aj bežnými problémami, ktoré nevedia riešiť samé, ako napríklad nepozornosť dospelých, nedostatok komunikácie či nuda a nízka kreativita. Práve čítanie je aktivitou, ktorá podnecuje kreatívne myslenie, obohacuje slovnú zásobu, zlepšuje koncentráciu, rozvíja empatiu a rozvíja osobnosť.

Myšlienka projektu zaujala aj nás v skupine Geis, nakoľko sa pravidelne zapájame do dobročinných projektov. „Som veľmi rád, že aj tento rok sa nám podarilo našimi službami podporiť tento pekný projekt, ktorý sa už u nás stal tradíciou. Prekonaný rekord je znamenie, že projekt má nielen peknú myšlienku, ale aj hlbší zmysel a my sa už teraz tešíme na spoluprácu v budúcom roku,“ hovorí Dušan Vilhan, obchodný riaditeľ skupiny Geis na Slovensku.

Fotogaléria

Ďalšie správy

Všetky aktuality