Outsourcing vývozu paliet do zahraničia

Rýchla, spoľahlivá a nákladovo efektívna preprava tovaru cez hranice je základom úspešného fungovania medzinárodne pôsobiacich výrobných i obchodných firiem.

Nikto nechce na tovar dlho čakať, nikto nechce platiť zbytočne premrštené ceny za dopravu. Turbulentné covidové roky ukázali, že pre cezhraničnú prepravu paletových zásielok je výhodné vybrať špecializovanú firmu, ktorá ťaží zo silného zázemia a širokých kapacít. Zákazníkom totiž v konečnom dôsledku výrazne ušetrí náklady. 

Cena a časové hľadisko. Dva základné parametre, ktoré sú pre firmy pri cezhraničnej preprave ich paliet dôležité. Prečo majú špecializované firmy tiVývoz palieteto meradlá v drvivej väčšine prípadov lepšie, než keď si firma zaisťuje prepravu do zahraničia sama? Odpoveď je pomerne jednoduchá. Logistický poskytovateľ má veľkú distribučnú sieť, dokáže teda lepšie optimalizovať trasy. Napríklad firma Geis disponuje veľkým množstvom pobočiek a prekladísk po celej Európe. Vďaka rozloženiu nákladov dokáže ponúknuť zaujímavé ceny prepravy a realizovať ju veľmi rýchlo. Pravidelne vyráža do viac ako 30 európskych miest, do väčšiny z nich denne.

Pri outsourcingu medzinárodnej paletovej prepravy sa firmy tiež vyhnú jednorazovým investíciám do technológií, priestorov alebo zariadení. Tento kapitál potom môžu využiť inde. Poskytovateľ logistických služieb má navyše znalosti a skúsenosti z odboru, pozná pravidlá, zákony, predpisy, clá v najrôznejších krajinách. To oceňujú hlavne firmy, ktoré chcú plynulo a bez problémov expandovať na medzinárodný trh.

K rýchlosti medzinárodnej paletovej prepravy veľkých poskytovateľov prispieva aj intralogistické riešenie. Dlhodobé skúsenosti s tokom materiálu v rámci skladov, kvalitná manipulačná technika a personálne zázemie celý proces urýchľujú.

Ale nielen Ing. Rastislav Čarnogurský, riaditeľ medzinárodných prepráv Geis SKfinančná a časová stránka zohrávajú svoju úlohu. Zákazníci často dopytujú outsourcing aj preto, že potrebujú uvoľniť ruky a sústrediť sa na svoje kľúčové kompetencie, svoj hlavný biznis. „Nemusia riešiť vozový park, administratívu spojenú s cezhraničnou prepravou, personál, výkyvy v dopyte atď. Riešia svoje aktuálne obchodné potreby a nevynakladajú zbytočné investície, ktoré môžu chýbať inde,“ vysvetľuje Rastislav Čarnogurský, riaditeľ medzinárodných prepráv Geis SK.

Zásadné je však vybrať takého logistického partnera, na ktorého sa firma môže spoľahnúť a môže mu veriť. Na osobnom vzťahu ku klientom si Geis zakladá už od začiatku svojho pôsobenia na slovenskom trhu. Čarnogurský k tomu dodáva: „Len vďaka tomu dobre spoznáme svojich klientov, zistíme, čo potrebujú a dokážeme im vytvoriť ponuku na mieru. Napríklad exportný cenník je vďaka tomu individualizovaný, zohľadňuje všetky aspekty a zákazník vie, čo môže očakávať.“ Všetky výhody outsourcingu by potom vo svojom dôsledku mali viesť k zvýšeniu spokojnosti konečného zákazníka.

 

 

Fotogaléria

Ďalšie správy

Všetky aktuality