Štandardná sadzba palivového príplatku pre dialničnú prepravu na mesiac február 2023 je 12 %.

Palivový príplatok vychádza z ceny motorovej nafty uvádzanej ŠÚ SR pre 3. týždeň roku 2023, ktorá je 1,607 €.

Sadzba palivového príplatku pre cestné prepravy sa priamo odvíja od priemernej ceny nafty* uvádzanej Štatistickým úradom SR a zverejňovanej každý týždeň na internetovej stránke ŠÚ SR: Priemerné ceny pohonných látok v SR v roku 2019

Cenník palivového príplatku platný od 1. 4. 2016

* Priemerná cena nafty v SK (EUR / 1 liter) Palivový príplatok
menej ako 1,001 0 %
1,001- 1,186 3 %
1,187 - 1,372 6 %
1,373 - 1,558 9 %
1,559 - 1,744 12 %
1,745 - 1,930 15 %
1,931 - 2,116 18 %

V prípade zvýšenia priemernej ceny motorovej nafty v SR nad najvyššiu hodnotu uvedenú v tabuľke (2,116) bude palivový príplatok zvýšený o 1% za každých 0,04€.

Palivový príplatok je kalkulovaný z netto ceny prepravy podľa platného cenníka Geis SK s.r.o. bez pripočítania ďalších poplatkov, ako je napríklad mýtne apod.
Palivový príplatok je stanovený na základe priemernej ceny nafty* vykazovanej ŠÚ SR za predposledný ucelený týždeň predcházajúceho kalendárneho mesiaca a platí pre celý následujúci kalendárny mesiac.
Palivový príplatok je uvedený na faktúre za prepravu vždy osobitne.