• 1945

  1945

  25. augusta 1945

  V roku 1945 zakladá Hans Geis rovnomennú prepravnú spoločnosť. Jeho celkovým kapitálom je nákladný automobil na drevoplyn, ktorý si za vypožičané peniaze zakúpil z armádnych zásob. Spočiatku realizuje sťahovanie súkromných osôb vo všetkých regiónoch povojnového Nemecka. 12. apríla 1948 získava oficiálne povolenie okresného úradu a otvára svoju prvú kanceláriu v obchode s drevom v Baumbachu.

 • 1950

  1950

  1950 - 1959

  V päťdesiatych rokoch Hans Geis rozširuje svoj vozový park na 22 vozidiel a zamestnáva 35 ľudí – vrátane rodiny, ktorá sa na podnikaní aktívne podieľa. Vzhľadom k rastúcemu množstvu prepráv do oblasti Norimbergu tu zakladá v roku 1959 prvú pobočku. Tým je odštartovaný začiatok pravidelnej dopravy medzi Bad Neustadtem a Norimbergom.

 • 1960

  1960

  1960 - 1969

  Šesťdesiate roky prinášajú obrovský rozmach spoločnosti. Dňa 1. apríla 1963 vstupuje do firmy svojho otca ako špedičný úradník Hans-Georg Geis. Spoločnosť rozširuje svoje služby o skladovanie. V roku 1964 je v Bad Neustadt vybudované prvé prekladisko o rozlohe 300 m2.

 • 1970

  1970

  1970 - 1979

  Prechod k modernej špedícii: Dôležitou oblasťou podnikania spoločnosti sa stáva skladovanie, vychystávanie a expedícia zásielok. Dňa 1. marca 1971 začína pracovať vo firme Wolfgang Geis (druhý mladší syn) ako ekonóm. Geis začína veľmi skoro investovať do moderných technológií, ako sú výmenné nástavby, ale tiež, už v roku 1974, zavádza spracovanie dát. Súčasne začína Geis prenikať na medzinárodný trh. V roku 1975 prepravuje svoj prvý lodný kontajner do Singapuru.

 • 1980

  1980

  1980 - 1989

  Pre túto dekádu je charakteristické budovanie komplexnej siete. V roku 1981 sa Geis stáva zmluvným agentom IATA. V roku 1982 zakladá leteckú kanceláriu v Norimbergu. Úspešne zakladá spoločnosť „Geis Cargo Far East“ v Singapúre. Tým je položený základný kameň pre ďalší rozvoj spoločnosti Geis v Ázii. Naviazaním spolupráce s IDS v roku 1989 so spoločnosťou sa otvára cesta pre komplexnú pozemnú dopravu v Európe.

 • 1990

  1990

  1990 - 1995

  Geis sa stále viac orientuje na východ: V máji 1990 zahajuje svoju činnosť v Ohrdrufe spoločnosť Thüringer Speditionsgesellschaft. O rok neskôr 1991 zakladá Geis pod obchodným názvom Geistransport s.r.o. svoju prvú firmu v Českej republike. V roku 1992 spoločne so 17 partnermi zakladá ILS-EAST, združenie pre východoeurópske prepravy. A o dva roky pozdejšie vstupuje Geis so svojou dcérskou spoločnosťou General Parcel Čechy aj na český trh balíkových zásielok.

 • 1996

  1996

  1996 - 2000

  Geis zakladá tri spoločnosti, ktoré sa zameriavajú na komplexné logistické projekty: Geis Industrie-Service GmbH v Norimbergu, TSG Logistik GmbH v Durynsku a ISL s.r.o. v Českej republike. V marci 1999 preberá Geis firmu AUTOPOST-EXPRES s.r.o. Získavá tak osem nových pobočiek v Českej republike. V roku 2000 otvára Geis celkom nový logistický areál a distribučné centrum v Ejpoviciach neďaleko Plzne. Vďaka prevzatiu všetkých pobočiek spoločnosti Jacky Maeder v Ázii v máji 1999, potvrdzuje Geis svoju aktivitu na vzdialenom východe.

 • 2001

  2001

  2001

  Geis sa stáva tiež členom IDS - združenie pre prepravu kusových zásielok vďaka prevzatiu spoločnosti Häring GmbH & Co. KG . Spolupráca v rámci IDS zabezpečuje spoločnosti silné postavenie v oblasti Road Services v strednom a južnom Nemecku. Geis expanduje aj v oblasti Logistics Services, a to ako rozširovaním skladových plôch, tak IT systémov.

 • 2002

  2002

  2002

  V Českej republike dochádza k zlúčeniu firiem Geistransport, ISL a AUTOPOST-EXPRES. Vzniká tak spoločnosť Geis CZ s.r.o. Viac než 400 zamestnancov zabezpečuje svojim zákazníkom služby v oblasti vnútroštátnej a medzinárodnej prepravy a logistiky. V Mohelnici otvára Geis nové distribučné centrum. Geis zakladá spolu s SDV novú spoločnosť, ktorá poskytuje globálnu leteckú a námornú prepravu a logistické služby. Spoločný podnik nesie názov Geis SDV.

 • 2003

  2003

  2003

  Geis a Häring GmbH vystupujú od januára tohto roku ako Geis Eurocargo GmbH & Co. KG. Nový názov spoločnosti podčiarkuje ich príslušnosť ku skupine Geis a špecializáciu na európsku pozemnú prepravu. V júni získava skupina Geis prvé ocenenie bavorského ministra hospodárstva a získava cenu „Bayerns Best 50“. Geis patrí medzi päťdesiat bavorských spoločností s najvyšším tempom rastu.

 • 2004

  2004

  2004

  Expanzia spoločnosti pokračuje: V októbri Geis oficiálne otvára nový logistický areál a distribučné centrum v Kürnachu neďaleko Würzburgu. V júli preberá Geis spoločnosť Spedition Max Schürger, ktorá sa stáva súčasťou pobočky Kürnach/Würzburg. Taktiež slovenská dcérska spoločnosť Max Schürger prechádza do skupiny Geis a naďalej nesie meno Geis SK s.r.o.

 • 2005

  2005

  2005

  Geis aj naďalej využíva príležitosti v strednej Európe: V máji zahajuje prevádzku celkom nového distribučného centra v Modleticiach pri Prahe, ktoré zvyšuje trojnásobne kapacitu v tejto oblasti. V júni získava skupina Geis svoje druhé ocenenie „Bayerns Best 50“. V decembri získavajú všetky nemecké pobočky skupiny Geis certifikát ISO 14001. Geis sa stáva jedným z prvých poskytovateľov logistických služieb v Nemecku, ktorý má certifikáciu environmentálneho managementu.

 • 2006

  2006

  2006

  Vlna expanzie začína už v januári: Skupina Geis preberá tri ďalšie spoločnosti v strednej Európe a tým tu posilňuje svoju dlhodobú pozíciu. Súčasťou skupiny sa tak stáva špedícia Bischoff so sídlom v Naile a jej ďalšie tri pobočky, a slovenská spoločnosť TEN Expres, ktorá poskytuje prepravu kusových zásielok, balíkov a logistické služby. Skupina preberá tiež leteckého a námorného prepravcu Cantrans s pobočkami vo Varšave, Vratislavi a Viedni.

 • 2007

  2007

  2007

  V júni skupina Geis získava už tretie ocenenie "Bayerns Best 50". 12. augusta otvára v spolupráci so spoločnosťou Siemens nové svetové distribučné centrum (WDC) Healthcare v Neu-Isenburgu. Na 18 000 m2 tu Geis zabezpečuje kompletnú distribúciu a vratnú logistiku „z jednej ruky“. V Českej republike Geis otvára špecializovanú pobočku pre leteckú a námornú prepravu na pražskom letisku Ruzyně.

 • 2008

  2008

  2008

  Siete v Nemecku a v Českej republike sa stále rozširujú: V januári Geis otvára logistické a technologické centrum vo Forchheime. V Satteldorfe neďaleko Crailsheimu zahajuje 1. apríla prevádzku terminálu pre cestné prepravy. V júli zahajuje General Parcel Čechy prevádzku nového prekladiska balíkových zásielok (hub) v Chomutoviciach pri Prahe. V novembri sa otvára nový moderný logistický terminál v Rajhrade neďaleko Brna.

 • 2009

  2009

  2009

  1. júna preberá skupina Geis od firmy Militzer & Münch pobočky v bavorskom Hofu a Saalfeldu, následne potom v júli jej ďalšie štyri prevádzky v Hofe a Marktredwitz. V auguste rozširuje skupina Geis svoju ponuku logistických služieb vďaka prevzatiu významnej obaliarskej firmy Lechner GmbH v Oberhachingu. obaliarskej firmy Lechner GmbH v Oberhachingu.

 • 2010

  2010

  2010

  Skupina Geis stále pokračuje v raste: Na začiatku júna otvára Geis v Ostrave nové distribučné centrum pre klienta Husqvarna Group (záhradná a lesná technika). Geis zabezpečuje pre Husquarnu tiež distribúciu tovaru v Českej republike a na Slovensku. Od 1. novembra sa skupina Geis v Českej republike rozrastá o logistickú spoločnosť Spedition Feico.

 • 2011

  2011

  2011

  V marci získava skupina Geis ocenenie za kvalitu, „Bayerischen Qualitätspreis“. V apríli zahajuje Geis prevádzku vo vlastnom logistickom a technologickom parku v Erlangen-Frauenaurachu. V rovnakom mesiaci sa súčasťou skupiny stáva švajčiarska firma General Transport AG, ktorá sa zameriava na projektovú logistiku. V októbri dochádza k rozšíreniu pobočky Kürnach o logistický terminál. V Českej republike otvára skupina nový logistický areál v Prostějove, do ktorého presúva stredomoravskú pobočku a tiež regionálne prekladisko pre národné a medzinárodné systémové prepravy (HUB). Skupina Geis v Českej republike obhajuje certifikát ISO 9001:2008 a získava certifikáciu systému environmentálneho managementu podľa normy ISO 14001:2004. 1. októbra dochádza k premenovaniu slovenskej spoločnosti TEN Expres na Geis SK s.r.o. a českej spoločnosti General Parcel Čechy na Geis Parcel CZ s.r.o. Základné spoločnosti skupiny Geis v Českej republike a na Slovensku tak vystupujú pod spoločným logom Geis.

 • 2012

  2012

  2012

  Začiatkom roka zavádza Geis novú službu: preprava, skladovanie, positioning a inštalácia high-tech vybavenia ako sú MRI skenery – všetko regulované z jediného zdroja. Na začiatku marca Hans-Georg Geis a Wolfgang Geis získavajú od DVZ ocenenie „LEO Award“ pre najlepšieho podnikateľa roka. V septembri Geis dokončil začlenenie špedičného závodu v Ohrdrufe, ktorý teraz vystupuje ako Geis Eurocargo GmbH. V Českej republike otvára skupina Geis novú systémovú pobočku pre severnú časť Prahy a okolia v Mešiciach.

 • 2013

  2013

  2013

  Štyri dcérske spoločnosti sa umiestňujú medzi prvými piatimi firmami v rebríčku kvality IDS. Na konci júna skupina Geis slávnostne otvára nové centrálne prekladisko pre balíkové, kusové a paletové zásielky pre Slovensko. Distribučné centrum, ktoré je umiestnené v slovenskom Zvolene, patrí medzi najmodernejšie zariadenie tohto typu nielen na Slovensku. 1. júla preberá skupina Geis od spoločnosti Logwin jej dcérske spoločnosti Gochsheim/Schweinfurt v Norimbergu a Ludwigsburgu. Skupina zároveň preberá poľskú národnú spoločnosť Quehenberger so siedmimi pobočkami, tým vytvára základ siete, ktorá pokryje v budúcnosti celé Poľsko.

 • 2014

  2014

  2014

  1. januára rozširuje Geis prevzatím spoločnosti Logwin Solutions Poľsko svoju poľskú sieť o tri ďalšie pobočky. Na začiatku júla Geis slávnostne otvára nové logistické centrum v durynskom meste Seubtendorf. Od septembra má pobočka v Satteldorf nové moderné terminálové prekladisko. V Českej republike rozširuje 1. apríla skupina svoju sieť o pobočku v pražskej Ruzyni. Pobočka, ktorá zahrňuje 7 000 m² skladových plôch, sa postupne zapája aj do prepravného systému skupiny Geis. V júni tohto roku vstupuje Geis do najväčšej súkromnej siete výdajných miest pre balíky z e-shopov v Českej republike. Spoločný podnik firiem Geis Parcel CZ a Mediaprint & Kapa Pressegrosso, vystupuje pod obchodným menom Geis Point.

 • 2015

  2015

  2015

  Vďaka novým akvizíciám môže Geis poskytovať komplexné logistické služby na celom území Poľska: V januári preberá skupina Geis spoločnosť ET Logistik, ktorá sa zaoberá cestnou prepravou a zmluvnou logistikou. 30. apríla je oficiálne zahájená prevádzka nového prevádzkového terminálu vo Fulda/Eichenzell, ktorý trojnásobne zvyšuje kapacitu tohto regiónu.

 • 2016

  2016

  2016

  Skupina Geis sa zameriava na optimalizáciu dopravnej siete a služby v Poľsku. Cieľom je zabezpečiť rovnakú štruktúru a štandard dopravných a logistických služieb s rovnakými technologickými štandardami a informačnými technológiami ako v ostatných krajinách , kde skupina Geis pôsobí. Nové "srdce" poľskej siete rastie neďaleko mesta Łódź, teda v optimálnom stredu poľskej prepravnej siete skupiny Geis. V Českej republike zahajuje Geis výstavbu nového distribučného centra (HUB) pre balíkovú logistiku v Modleticiach pri Prahe. Slovenská prepravná sieť sa rozširuje o novú pobočku v Košiciach. Tým dochádza k ďalšiemu zlepšeniu služieb skupiny Geis na východnom Slovensku.

 • 2017

  2017

  2017

  V Poľsku pod jednou vlajkou: Od marca 2017 vystupujú všetky spoločnosti skupiny pod jednou značkou – Geis. Skupina poskytuje na celom území Poľska komplexné prepravné a logistické služby. Vo februári zahajuje činnosť úplne nové centrálne prekladisko v logistickom parku Stryków neďaleko Łódźe.