Ako zvýšiť efektivitu prepravy tovaru?

Na zabezpečenie efektivity prepravy tovaru je potrebné, aby bola rýchla, spoľahlivá, bezpečná a zároveň aj čo najmenej nákladná.

Nezáleží len na použitom dopravnom prostriedku a technológii prepravy, ale aj na tom, ako je tovar naložený, či je správne zaistený a vhodne rozložený. V prípade nákladných áut ide najmä o maximálne využitie rozmerovej a hmotnostnej kapacity vozidla. Zabúdať by sa nemalo ani na vhodnú kombináciu dopravných ciest a vozidiel.

3D skener IIPoskytovateľ logistických služieb Geis používa na optimálne využitie ložnej plochy svojich nákladných vozidiel viac nástrojov. Zásadné je poznať presné parametre zásielok. Len vďaka tomu je možné vhodne naplánovať celý tok tovaru tak, aby bol efektívny. Od klientov, ktorí si objednávajú prepravu, nie sú však dáta vždy kompletné a správne. Pre korekciu týchto údajov má Geis rad systémových procesov. Vďaka nim sú informácie o zásielkach upravované a môžu byť využité pre lepšie plánovanie transportu.

Významným pomocníkom na získanie presných dát je automatizácia. Geis skúša nové aplikácie pre mobilné telefóny, ktoré umožnia použitím fotoaparátu zistiť rozmery zásielok. V skladoch na to existujú už aj sofistikované systémy. Geis teraz testuje 3D skener s kamerou, ktorý automaticky prenáša parametre zásielok priamo do určeného softvéru.

Aby mohla byť plocha vozidiel maximálne využitá, používajú sa štandardizované manipulačné jednotky. Najrozšírenejšia z nich je paleta. Tovar sa v maximálnej možnej miere paletizuje alebo ukladá na prepravné palety. S tými sa dobre manipuluje a sú skladné. Naopak existuje všeobecná snaha mať čo najmenej presahových paliet neštandardných rozmerov.

Novinkou v spoločnosti Geis je vývoj špedičného systému, ktorý porovnáva zistené parametre zásielok s parametrami vozidiel tak, aby boli plne využité. Prevádzkový riaditeľMarian Vaculčiak Geis Marian Vaculčiak k tomu dodáva: „Po zavedení nového špedičného softvéru budeme schopní kedykoľvek vyhodnotiť nakládku jednotlivých vozidiel a operatívne reagovať ešte pred ich odchodom na trasu.“

Firma tiež pravidelne školí svojich zamestnancov v skladoch tak, aby vedeli, ako čo najlepšie využiť kapacitu kamiónov. Vaculčiak dopĺňa: „Spôsob nakládky kamiónov zbernej služby a nakládka a expedícia kamiónov z našich logistických projektov sa líšia. Pri projektoch máme na nakládku viac času a môžeme zásielky jednoduchšie triediť.“

Na pravidelných linkách medzi pobočkami a prekladiskami sa Geis snaží zefektívniť prepravu aj tým, že využíva prípojnú techniku ​​na klasické návesy. Špeciálna súprava s celkovou dĺžkou cez 25 metrov (namiesto klasického 13,6 metrov dlhého návesu) vyžaduje špeciálne povolenie od ministerstva dopravy. Objem nákladového priestoru tým značne vzrastá a je znásobený  aj využitím systému double decker, teda poschodového návesu. Oproti bežnému návesu je možné kapacitu súpravy zvýšiť až o 36 paliet, teda celkovo na  102 paliet. Náklady na palivo, mýto i ekologické dopady sú využitím týchto vláčikov logicky nižšie.

Firma Geis sa kontinuálne venuje budúcim výzvam v celej šírke prepravných logistických procesov. Neustále testuje a vyvíja nové aplikácie a pripravuje projekty, ktoré efektivitu prepravy a všetkých ďalších súvisiacich služieb zvyšujú. A to všetko ruka v ruke s technickým a technologickým vývojom jasne smerujúcim k väčšej automatizácii, robotizácii a digitalizácii. Jej cieľom je okrem iného aj odstránenie rutinnej a ťažkej práce pre svojich zamestnancov a ich posun na menej stereotypné a náročné pozície.

Fotogaléria

Ďalšie správy

Všetky aktuality