Outsourcing dopravných služieb

Zatiaľ čo niektoré firmy v dnešnej dobe už štandardne využívajú výhody, ktoré prináša outsourcing dopravných služieb, iné si všetko zabezpečujú vlastnými zdrojmi.

My v spoločnosti Geis vnímame vývoj v oblasti outsourcingu dopravných služieb pozitívne.
Mnoho ľudí s rozhodujúcou právomocou vo firmách už pochopilo, že je pre nich prínosom  venovať sa svojmu predmetu podnikania a riešenie dopravných (respektíve logistických) služieb prenechať odborníkom.
Tí totiž dokážu využívať synergie pri preprave tovaru celého portfólia svojich zákazníkov a hlavne ponúknu zaujímavé prepravné riešenie s ohľadom na charakter a množstvo tovaru. Je to napríklad kombinácia systémovej prepravy, celovozovej prepravy či dokládky a napríklad cross-docking.
Výsledkom je optimálna prepravná doba, doba doručenia a v neposlednom rade znižovanie nákladov. Výhodou môže byť tiež prepojenie s ďalšími logistickými službami, ktoré operátori ponúkajú, ako je skladovanie, dodávka obalového materiálu, výmenné prepravné obaly a vedenie ich kont, jednoducho logistika.
Svoju úlohu tu zohráva aj súčasná ekonomická situácia, kedy firmy majú dostatok zákaziek a už nemajú silu na to, aby ešte riešili interne dopravu, a tiež nízka nezamestnanosť, ktorá sťažuje interné riešenie dopravy hlavne s ohľadom na niekedy až kritický nedostatok vodičov.

Kam smeruje trh v rámci outsourcingu dopravy?

  • Trh smeruje k ešte väčšiemu zapojeniu prepravných spoločností a odklonu od interného riešenia v rámci firiem.

Aké trendy vidíte v tomto odbore?

  • Trendy vidíme v nových službách v rámci doručenia a stále lepšej a rýchlejšej automatickej komunikácii pri vhodne zvolenom IT riešení. Minimalizujeme počet papierových dokladov. Snažíme sa, aby komunikácia prebiehala prostredníctvom elektronických dokladov, vrátane potvrdenia o doručení zásielky a dodacieho listu. Vďaka prenosom informácií o všetkých zásielkach v reálnom čase, majú naši klienti využívajúci prepravný systém neustály prehľad o svojom tovare.

Čo patrí medzi hlavné výhody outsourcingu dopravných služieb?

  • Pre nášho zákazníka, je to predovšetkým "bezstarostnosť". Vozový park, personálne zdroje, sezónne výkyvy, colná deklarácia, jednoducho všetky súvisiace služby dokážeme pokryť na rozdiel od firiem, ktoré si riešia dopravu interne. Interné riešenie môže byť vhodné, ak má firma vlastný a funkčný vozový park a dostatok personálu, ale aj tak je to riešenie vhodné skôr ako doplnok k outsourcingu, predovšetkým pri opakujúcich sa destináciách, vnútropodnikových prevozoch atď.

Pre ktoré typy výrobných a obchodných firiem je outsourcing dopravných služieb vhodný? 

  • Prakticky pre všetky, ktoré obchodujú s nepotravinárskym tovarom. V prípade potravinárskeho tovaru je taktiež čiastočne vhodný, ale napríklad cukrárska výroba to bude mať s hľadaním partnera pre outsourcing dopravy ťažké, pretože okrem nutnosti chladenia je nutná aj veľmi opatrná manipulácia a také prepravy sa predovšetkým z hygienických dôvodov nedajú kombinovať s inými.

Kedy je outsourcing dopravy výhodný?

  • Outsourcing sa oplatí prakticky vždy, ale veľmi často sa stáva, že spoločnosti, ktoré outsourcing dopytujú nedokážu bohužiaľ správne vyhodnotiť náklady, ktoré na zabezpečenie internej dopravy reálne majú.

Ako sa vyvíjajú ceny týchto služieb a čo je možné v tomto smere očakávať v roku 2020? 

  • Ceny v minulom roku rástli a možno očakávať, že porastú aj v roku 2020, rovnako ako ceny iných služieb, ktoré sú v SR dlhodobo na veľmi nízkej úrovni.

Fotogaléria

Ďalšie správy

Všetky aktuality