Brexit | Ukončenie voľného pohybu

23.11.2020

Vážení klienti, 

Veľká Británia opustila Európsku úniu 30. januára 2020 a prechodné obdobie sa končí 31. decembra 2020. Veľká Británia sa tak stane z pohľadu EÚ treťou krajinou. Pokiaľ sa v tejto situácii nič nezmení, budú potrebné pre všetku prepravu tovaru medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom colné formality. To značne ovplyvní náklady na dopravu a časy prepravy.

 

Náklady na dopravu budú ovplyvnené na dvoch úrovniach:

1. Administratívne činnosti
Všetky zásielky a colné dokumenty musia byť zaregistrované pred odchodom z EÚ u orgánov Spojeného kráľovstva. Cena za túto činnosť bude vo výške 20 Eur za zásielku.

2. Doprava
Je možné očakávať dlhšie čakacie doby na hraniciach, čo určite zvýši náklady. Bohužiaľ v súčasnej dobe nie sú tieto náklady naviac predikovateľné. Preto Vás chceme už teraz upozorniť, že dôjde k úprave cien prepravného až po vyhodnotení reality (po 2-3 mesiacoch po Brexite).

V záujme zabezpečenia plynulého procesu prepravy je dôležité, aby sme mali najneskôr pri zadaní  objednávky na prepravu nasledovné informácie (e-mailem na Geis Export - Prijatie objednávky):

  • obchodné faktúry s popisom tovaru a číslom colného sadzobníka (kódy HS) - podklad pre výpočet cla a DPH,
  • hrubá a čistá hmotnosť, typ zásielky a počet zásielok, 
  • Incoterms rozpoznateľné, vrátane informácie kto je zodpovedný za colné odbavenie a súvisiace náklady, 
  • exportné prehlásenie (ABD) - pokiaľ je ABD vytvorené nezávisle, uveďte číslo MRN ABD v objednávke prepravy a odovzdajte ABD vodičovi pri vyzdvihnutí,
  • kontaktné údaje príjemcu (e-mailová adresa), 
  • EORI čísla vývozcu a dovozcu, 
  • pokiaľ je potrebné: colná plná moc - váš zákazník / príjemca tovaru ju môže odovzdať nášmu partnerovi DSV dopredu - to urýchľuje nevyhnutné  colné odbavenie. 

 

Stále platí súhrn dôležitých informácií o brexite, ktorý nájdete tu.

Fotogaléria

Ďalšie správy

Všetky aktuality