Kontraktná logistika

Postaráme sa o skladovanie aj úpravy vášho tovaru,
alebo vám pripravíme komplexný logistický projekt na mieru.

Naše oddelenie logistiky má dlhodobé skúsenosti s celou paletou klientsky orientovaných služieb – od jednoduchého skladovania až po sofistikované logistické projekty. Disponujeme vlastnými aj prenajatými skladovými priestormi o celkovej rozlohe takmer 1 000 000m².  
Váš logistický projekt alebo sklad môže byť buď súčasťou našich „multiproduktových“ prevádzok alebo ako dedikované stredisko v lokalite, ktorá je z pohľadu vašej logistiky najoptimálnejšia.

Aké sú naše základné služby v oblasti kontraktnej logistiky?

 • Skladovanie a manipulácia
 • Konsignačné sklady (VMI)
 • Predvýrobná a konečná montáž
 • Služby s pridanou hodnotou - balenie, etiketovanie, multipacky, príbaly, prebaľovanie
 • Obalový management vrátane výroby a dodávky drevených obalov, paliet, kartonových obalov a prekladov aj pomocného obalového materiálu
 • Distribučná logistika
 • Inhouse logistics
 • Cross-docking
 • Outsourcing - kompletné prebranie a riadenie špecializovaných logistických projektov
 • Logistika pro e-commerce – zabezpečenie kompletnej logistiky pre e-shopy
 • Poradenstvo a logistické koncepcie na mieru

Samozrejmosťou je vysoký štandard služieb, pretože:

 • Každý projekt je pre nás jedinečný.
 • Náš skladový systém (WMS), rozvíjaný vlastnými IT špecialistami umožňuje vytvorenie optimálneho riešenia pre konkrétny projekt.
 • Samozrejmosťou sú pre nás metódy skladovania FIFO, LIFO, FEFO.
 • Kladieme dôraz na kvalitu a flexibilitu.
 • O vaše objednávky sa stará skúsený a kvalifikovaný personál.
 • Rast kvality každého projektu zaručuje implementácia systému kontinuálneho zlepšovania TOP.
 • Definujeme a pravidelne vyhodnocujeme cieľové ukazovatele servisnej úrovne KPI´s.
 • Váš tovar je poistený u renomovanej poisťovne proti všetkým rizikám.

Spoločne nájdeme to najlepšie riešenie vášho projektu a realizujeme ho:

 • Urobíme analýzu stávajúceho konceptu logistiky a vyhodnotíme všetky dostupné informácie.
 • Navrhneme a spoločne posúdime optimálne logistické riešenia.
 • Pripravíme projekt a zabezpečíme projektový management v rámci implementácie.
 • Nastavíme správne logistické procesy.
 • Po celú dobu trvánia spolupráce sa staráme o zvyšovanie kvality a produktivity formou tímového optimalizačného programu TOP

Aktuálne voľné skladové kapacity

Informačný servis

Ďalšie súvisiace správy