Správa na tému GDPR

17.5.2018

Nový Zákon o ochrane osobných údajov

Vážení zákazníci,

v súvislosti s termínom účinnosti nového Zákona o ochrane osobných údajov č.18/2018 Z.z., ktorý implementuje ustanovenia Nariadenia EÚ 2016/679 si Vás dovoľujeme informovať, že danej problematike sa intenzívne venujeme a pracujeme na správnom určení postavenia našej spoločnosti pri spracovávaní osobných údajov z pohľadu zákona. Cestou externých poradcov sme oslovili aj priamo Úrad na ochranu osobných údajov.

Našim cieľom je od začiatku správne stanoviť naše postavenie z pohľadu zákona buď ako prevádzkovateľa alebo ako sprostredkovateľa osobných údajov. Tým chceme predísť tomu, aby sme sa od začiatku nesprávne vymedzili v rámci obchodných vzťahov s Vami – našimi zákazníkmi a vytvorili tak do budúcnosti predpoklad dodatočnej, či zvýšenej administratívnej záťaže. Akonáhle budeme mať relevantné stanovisko v tejto veci, budeme Vás informovať obvyklými informačnými kanálmi.

Vaša skupina Geis

Fotogaléria

Ďalšie správy

Všetky aktuality