Paletová preprava B2C

Potrebujete zabezpečiť prepravu vášho tovaru na súkromnú adresu
alebo na miesto bez pevnej prevádzkovej doby?

Zásielku bez problémov doručíme podľa vašich požadaviek.

Aké služby sú zahrnuté v cene prepravy na súkromnú adresu?

 • Vyzdvihneme všetky zásielky priamo u vás, alebo na adrese, ktorú uvediete.
 • Pošleme SMS avízo príjemcovi zásielky s informáciou o tom, že sme u vás prevzali zásielku. Správa obsahuje základnú informáciu o odosielateľovi, číslo zásielky a výške dobierky (pokiaľ je tovar na dobierku).
 • Pokiaľ uvediete e-mail príjemcu, pošleme mu informáciu o tom, že sme u vás prevzali zásielku, číslo zásielky a výšku dobierky (pokiaľ je tovar na dobierku).
 • V deň doručenia budeme príjemcu vopred telefonicky informovať o dobe doručenia zásielky. Vodič zatelefonuje príjemcovi najmenej 2 hodiny pred doručením, najskôr však o 7,30 hod.
 • Pokiaľ príjemcu napriek tomu nezastihneme, doručíme zásielku nasledujúci pracovný deň. V cene prepravy sú zahrnuté dva pokusy o doručenie.
 • Ručíme za každú vnútroštátnu zásielku až do výšky 16 600€ s možnosťou pripoistenia zásielky
 • Cestu zásielky môžete sledovať v reálnom čase na internete (Tracking & Tracing)
 • Potvrdenie o doručení zásielky s podpisom príjemcu bude pre vás dostupné v klientskej aplikácii.

Doplnkové služby

Dodanie s pomocou príjemcu

Zásielku dopravíme priamo na miesto, ktoré si pri doručení zvolí príjemca (napr. byt, kancelária, garáž, a pod.)

 • Vodič doručuje prostredníctvom manipulačnej techniky (rudla prípadne paletový vozík) a pokiaľ to charakter zásielky vyžaduje, je potrebné, aby príjemca vodičovi aktívne pomohol.
 • Obalový materiál z dodanej zásielky odvezieme zdarma.

Aké zásielky sú vhodné pre službu Dodanie s pomocou príjemcu?

Maximálna hmotnosť kusu (výrobok, spotrebič, a pod.) je 100kg a musí byť bez problémov manipulovateľná dvomi osobami

Čo so starým spotrebičom?

Doplnkovou službou k preprave zásielok na súkromnú adresu je Odvoz spotrebiča. Službu zabezpečujeme len v kombinácii so štandardným doručením na súkromnú adresu alebo s doplnkovou službou „Dodanie s pomocou príjemcu“.

Ako táto služba vyzerá?

Po doručení zásielky naloží vodič za aktívnej pomoci príjemcu jeden použitý spotrebič podobného typu alebo spotrebič s rovnakou funkciou ako práve doručil.

Aké zásielky sú vhodné pre službu Odvoz spotrebiča?

 • Maximálna hmotnosť spotrebiča nepresiahne 100kg a je bez problémov a zároveň je spotrebič manipulovateľný dvomi osobami.
 • Spotrebič je odpojený od elektrickej siete, prívodu vody, odpadu a pripravený k odvozu.
 • Chladničky a mraziaky musia byť odmrazené a vysušené.
 • Z práčiek a umývačiek musí byť vypustená voda.
 • Odvážame len kompletné spotrebiče (to znamená napríklad aj s motorom)

Mám záujem