Priame spojenie s Čínou po ceste

Zložitá doba si vyžaduje netradičné riešenie. Pred krátkou dobou sa začalo skúšať priame spojenie kamiónmi medzi Európou a Čínou. V posledných mesiacoch táto forma prepravy získava na význame. K spokojnosti zákazníka ju využila aj spoločnosť Geis.

Pandémia koronavírusu tento rok v zime na dva mesiace zásadným spôsobom obmedzila všetky ekonomické aktivity v Číne. To malokam1 nevyhnutný dopad aj na logistiku. Po rýchlom opätovnom oživení ekonomiky čínski výrobcovia a ich obchodní partneri po celom svete čelia novým problémom. Po jarnom prudkom poklese logistických činností a narušení dopravných reťazcov sa totiž prejavuje veľký nedostatok dopravných kapacít.

Aj keď sa výroba v čínskych továrňach pomerne rýchlo vrátila na pôvodnú kapacitu a čínsky logistický priemysel sa taktiež znovu rýchlo rozvíja, problémy s dopravou tovaru z Číny do Európy pretrvávajú. Ešte stále sa nepodarilo plne obnoviť všetky dopravné spojenia z doby pred koronakrízou a mnohé komplikácie s rôznymi protiepidemickými opatreniami sa vrátili s nástupom druhej vlny v krajinách pozdĺž dopravných trás aj v cieľových destináciách.mapa1

Nedostatok voľnej kapacity spojený s chýbajúcimi kontajnermi v námornej preprave v spojení s poklesom leteckej dopravy sprevádzajú aj limitované možnosti železničnej dopravy vzhľadom na obmedzený počet vhodných vagónov. To vyvoláva potrebu hľadať nové možnosti dopravy. Jednou z možností je využitie kamiónovej dopravy pre priamu jazdu ťahačov z Číny do Českej republiky.

Vzhľadom na urgentnosť prepravy tovaru z Číny sa na spoločnosť Geis obrátil jej dlhoročný zákazník, ktorý potreboval splniť prísne termíny doručenia veľkého množstva respirátorov do Českej republiky. Pre tohto klienta sa podarilo z veľkej časti zabezpečiť leteckú, námornú i železničnú dopravu, ale ani toto všetko nestačilo pokryť potrebu dopravy celého objemu tovaru. Preto sa muselo realizovať aj niekoľko prepráv priamou jazdou kamiónu z Číny.

Tovar bol naložený v Čchang-čou, ktorý leží až pri východočínskom mori. Celá preprava prebiehala tak, že z miesta nakládky vyrazili dvaja vodiči. Tí išli 24 hodín denne naprieč cez celú Čínu až do skladu na východe Kazachstanu. Tu sa náklad preložil do iného návesu, s ktorým ďalšia posádka pokračovala ďalej cez Rusko a Bielorusko až do Malaszewicz v Poľsku. Na hranici Európskej únie sa zaistil tranzitný doklad do EÚ a kamión ďalej pokračoval na miesto určenia v colnom úrade, kde sa zásielka v Českej republike colne odbavila do voľného režimu a následne bola doručená až k zákazníkovi.bedny

Tovar bol od vyzdvihnutia v Čchang-čou po ceste dlhej 9 800 km doručený do miesta určenia v Českej republike už 19. deň od začatia prepravy. Štandardne by doprava trvala 14 až 16 dní vrátane približne troch dní čakania na odbavenie na hranici Európskej únie. Avšak kvôli situácii s pandémiou COVID-19 sa druhý ťahač sedem dní zdržal v kolóne pri prechode hraníc z Číny do Kazachstanu, kde toho času práve prepukla druhá vlna. Zásielku bolo možné počas celého priebehu prepravy neustále sledovať on-line s využitím GPS.

Možnosť obojsmernej kamiónovej dopravy medzi krajinami Európskej únie a Čínou sa otvorila po tom, čo Čína v roku 2016 ratifikovala dohodu OSN o medzinárodnej cestnej doprave TIR. To umožnilo aby sa nevyhnutné procedúry pri prekračovaní štátnych hraníc a colným odbavovaním darilo postupne zjednodušovať. Prvé kamióny sa po trase cez Poľsko, Bielorusko, Rusko a Kazachstan do Číny a späť vydali v roku 2018. V posledných mesiacoch tento typ dopravy získava na význame, pretože podľa Medzinárodnej únie cestnej dopravy IRU pri kalkulácii dopravy "od dverí k dverám" vychádzajú jej celkové náklady aj pri potrebe dvoch vodičov polovičné v porovnaní s leteckou dopravou a oproti ceste po železnici možno tovar doručiť až o niekoľko dní skôr. „Doprava tovaru z Číny po ceste sa zatiaľ využíva veľmi málo, avšak ide o zaujímavú alternatívu výhodnú pre niektoré typy tovaru. V spolupráci s jedným našim klientom sme ju vyskúšali a napriek určitým očakávateľným problémom na niektorých hraniciach s ohľadom na protipandemické opatrenia sa nám naplno osvedčila a dokážeme ju pre našich obchodných partnerov zabezpečiť.“ hovorí David Knobloch, prokurista Geis CZ Air + Sea.

Fotogaléria

Ďalšie správy

Všetky aktuality