Pripravujeme vypnutie podpory SSLv3 protokolu

30.9.2019

17.10.2019 vypneme podporu SSLv3 protokolu pre všetky naše webové servre, zariadenia a aplikácie.

Vážený obchodní partneri,

venujte prosím pozornosť nasledujúcej informácii:

17.10.2019 vypneme podporu SSLv3 protokolu pre všetky naše webové servery, zariadenia a aplikácie.

V minulosti boli popísané možné bezpečnostné riziká v súvislosti so zastaralým webovým protokolom SSLv3. Protokol môže byť používaný pri zabezpečenej komunikácii HTTPS.

Vzhľadom k tomu, že sa dnes jedná už o veľmi zastaraný protokol, je nepravdepodobné jeho ďalšie používanie. Na základe možnej zraniteľnosti protokolu a k zmienenému zriedkavému používaniu sme sa rozhodli 17.10.2019 vypnúť jeho podporu.

Tento krok vykonávame z bezpečnostných dôvodov, aby sme našim klientom zaistili vyššiu bezpečnosť v komunikácii s našimi aplikáciami.

Pokiaľ si nie ste istý tým, aký protokol pre ochranu svojich dát používate, prosím, odovzdajte túto informáciu svojmu IT oddeleniu alebo špecialistovi.

Podrobnejšie informácie o problematike zraniteľnosti protokolu SSLv3 nájdete tu.

Ďakujeme vám za pochopenie.

Fotogaléria

Ďalšie správy

Všetky aktuality