Statistika

3.5.2017

V zmysle Zákona 324/2011 Z. z. o poštových službách, zverejňujeme štatistiku za rok 2016.

Ukazovateľ Číslo riad. Počet ks Vyplatená náhrada (v EUR)
    V SR Mimo SR Nezistěné  
Počet reklamácií 01 1482 348   80632
z toho opodstatnených: vnútroštátny styk 02 918     48727
  medzinárodný styk 03 341 279   31905

 

 

Ďalšie správy

Všetky aktuality