V zmysle Zákona 324/2011 Z.z. o poštových službách, §28, odstavec 6 zverejňujeme štatistiku reklamácií spoločnosti Geis Parcel SK s.r.o. za rok 2018.

Fotogaléria

Ďalšie správy

Všetky aktuality