Zmena cenníka mýtneho poplatku

11.1.2021

pre exportné / importné prepravy paletových a kusových zásielok na území Českej republiky

Vážení obchodní partneri,

dovoľte, aby sme Vás touto cestou informovali, že na základe novelizácie nariadenia vlády ČR č. 240/2014 Zb. a vyhlášky č. 470/2012 Zb. dochádza s platnosťou od 1. 1. 2021 k zmene sadzieb mýta a metodiky jeho výpočtu. Výsledkom týchto zmien je zvýšenie mýta pre kamiónovú dopravu. Po novom sa sadzby mýta skladajú z poplatku za pozemnú komunikáciu, poplatku za znečistenie ovzdušia a poplatku za hluk z prevádzky. Mýto je forma dane, ktorú nedokážeme v jeho rozsahu a výške nijako ovplyvniť s výnimkou nasadenia áut s vyššími ekologickými štandardmi. Každým rokom investujeme nemalé peniaze do obnovy vlastného vozového parku, ale ani tak sa bohužiaľ rastu mýtnych poplatkov nevyhneme.

Vzhľadom na uvedené Vás informujeme, že s platnosťou od 1. 2. 2021 pristupujeme k zvýšeniu mýtnych poplatkov pre exportné / importné prepravy paletových a kusových zásielok na území Českej republiky.
Ďakujeme Vám za pochopenie a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.


Nový cenník si môžete pozrieť tu.
 


Váš Geis tím

Fotogaléria

Ďalšie správy

Všetky aktuality