Čipy RFID významne urýchlia expedíciu

Využitie RFID kódov v logistike umožňuje ušetriť peniaze a uľahčuje prácu v skladoch. Napriek týmto nepopierateľným výhodám rozšírenie tohto systému zďaleka nezodpovedá jeho potenciálu. Prínos tohto systému ukazuje spolupráca spoločností Geis a závodu Siemens v Mohelnici pri expedícii elektromotorov.

rfid1Skratka RFID (Radio Frequency Identification) je u nás asi najviac známa návštevníkom verejných knižníc, kde umožňuje automatizované vrátenie kníh a ich následné triedenie. Táto moderná technológia s mnohými  praktickými funkciami je užitočným pomocníkom pre užívateľov knižníc, ako aj pre ich pracovníkov, ktorí sa vďaka ušetrenému času môžu venovať iným aktivitám. Čipy RFID tiež veľmi dobre poznajú majitelia psov - tzv. "čipovanie" domácich zvierat sa u nás už dávno stalo celkom bežným.

Identifikácia na rádiovej frekvencii RFID predstavuje identifikátory nadväzujúce na systém čiarových kódov. Rovnako ako čiarové kódy slúžia na bezkontaktnú komunikáciu na krátku vzdialenosť. Princíp systému je jednoduchý - vysielač vysiela do okolia elektromagnetické pulzy. Ak sa v blízkosti objaví pasívny RFID čip, ten využije prijímanú energiu na nabitie svojho kondenzátora a odošle odpoveď s informáciou o svojom nositeľovi. Nepotrebuje teda vlastný zdroj energie. Okrem iných služieb ho teda možno využiť na identifikáciu tovaru namiesto čiarového alebo QR kódu.

RFID čipy obsahujú unikátny elektronický kód produktu EPC (Electronic Product Code), ktorý z hľadiska logistiky a obchodu môže byť pridelený každému jednotlivému konkrétnemu kusu tovaru. Toto číslo o ňom môže obsahovať takmer neobmedzené množstvo informácií.

Technológia rádiového kódu je už dnes cenovo dostupná a umožňuje prenos veľkého množstva informácií. Napriek tomu zatiaľ nedošlo k predpokladanému masovému rozšíreniu tejto technológie v maloobchode, kde stále kraľuje použitie čiarových kódov. Pritom označenie tovaru RFID čipmi by umožnilo priebežné načítanie a následne automatické sčítanie cien v nákupnom košíku (vozíku), čo by výrazne uľahčilo prácu pokladníčkam.

Podobne je to v logistike, kde skôr než RFID získalo väčšiu obľubu použitie QR kódov, hoci tie boli uvedené neskôr (čiarový kód bol zavedený v roku 1973, patent na RFID bol udelený roku 1983 a prvý QR kód bol použitý v roku 1994). Pritom použitie RFID je z hľadiska obsluhy jednoduchšie a umožňuje ľahšie zavedenie automatizácie niektorých procesov.

Pri využití technológie RFID nie je nutné, aby sa vodič vysokozdvižného manipulačného vozíka s paletou naloženou tovarom musel zastaviť, aby umožnil kolegyni alebo kolegovi ručnou čítačkou načítať čiarové kódy na všetkých expedovaných skladových jednotkách, kusoch. Tovar vybavený RFID čipom (tagom) len prejde príslušnou bránou vybavenou snímacími anténami. Prenos signálu je bezdrôtový. Zvukový signál obsluhe oznámi koľko kusov skladových jednotiek sa načítalo a prípadne upozorní na zistený nedostatok. Rovnakú informáciu poskytne aj vizuálny semafor a na dotykovej obrazovke sa zobrazia detaily nakládky.

rfid2Technológiu RFID zaviedla logistická firma Geis v spolupráci so závodom Siemens v Mohelnici pre zabezpečenie automatickej nakládky elektromotorov do kamiónov. RFID čipy, alebo tagy vo svojej pamäti prenášajú všetky potrebné informácie o každom jednotlivom motore i o mieste jeho určenia vo forme magnetickej pásky. Vo chvíli, kedy zamestnanec závodu Siemens zadá prepravu do systému, zamestnanci spoločnosti Geis požiadavku potvrdia a zo špeciálnej tlačiarne vyjde ku konkrétnemu motoru tag, ktorý sa na neho nalepí. Akonáhle sa objaví paleta s tagom, tak je automaticky naskenovaná a prenesená do systému SAP - motor sa odpočíta zo skladu a prepisuje sa v rámci systému do cieľovej destinácie.

Technológia umožňuje načítať naraz 200 až 1000 čipov za sekundu pri nulovej chybovosti - príslušný výrobok vždy putuje v správny čas na správne miesto. Čipy sú odolné voči teplote, vode aj nepriaznivým poveternostným podmienkam.

Pracovníci majú vďaka webovej aplikácii a vizualizáciám lepší prehľad o toku materiálu, môžu ľahšie dohľadávať chýbajúce kusy a celý proces nakládky tovaru sa podstatne zrýchľuje. Aplikácie sú prepojené so systémom SAP, takže zobrazujú, prijímajú a priamo zapisujú dáta a kompletizujú dokumentáciu.

Použitie RFID čipov šetrí čas a peniaze, zjednodušuje procesy a zvyšuje presnosť dodávok. Prínosy pri väčšom množstve naskladňovaných a expedovaných jednotiek tak rýchlo prevyšujú vstupnú investíciu.

Fotogaléria

Ďalšie správy

Všetky aktuality