Dátové napojenie

Dátové napojenie umožňuje integráciu systému zákazníka so systémami skupiny Geis

Proces zadania zásielok tak môže byť plne automatizovaný.
Výmena dát prebieha FTP protokolom formou dátových súborov v dohodnutom formáte podľa špecifikácie v dokumente Manuál pre systémovú integráciu.
Súčasťou manuálu je aj .zip archiv s potrebnými číselníkmi a vzorkami dát.

V tomto archíve nájdete aktuálne platné číselníky smerovania podľa PSČ. Skontrolujte si, že používate poslednú verziu číselníka.

Požiadavky

  • dodržanie špecifikovaného formátu (iný formát je pre balíkové a iný pre paletové zásielky)
  • prístup do Internetu
  • možnosť komunikácie FTP protokolom
  • tlačiareň podporujúca štandard EPL II