Home Delivery

Rozširujeme služby pre doručovanie
na súkromné adresy.

Zabezpečíme dopravu a manipuláciu v mieste doručenia. Tovar doručujeme na súkromné adresy v rámci celej Slovenskej republiky.
Pred doručením vždy kontaktujeme príjemcu ohľadom dohodnutia vhodného termínu doručenia. Súčasťou služieb je online sledovanie, telefonické a SMS avízo.

Služby Standard Premium
Počet doručujúcich osôb 1 2
Povinnosť paletizácie zásielky
Maximálna hmotnosť zásielky 2 500 kg 1 000 kg
Maximálna hmotnosť manipulačnej jednotky
(Všeobecne platí, že prepravno manipulačnú jednotku môže tvoriť aj viac kusov.
V prípade služby Premium max. 10 ks na jednej manipulačnej jednotke.)
800 kg 800 kg
Vynáška na poschodie
Umiestnenie na miesto určené príjemcom
(Konkrétne miesto v byte / dome)
Doplnkové služby Standard Premium
Odvoz starého spotrebiča pri výmene za nový
(Starý spotrebič musí byť odovzdaný na mieste doručenia nového spotrebiča odpojený od el.siete, prívodu vody, odpadu a musí byť prázdny a suchý.)
Odstránenie a odvoz prepravných obalov
Vrátenie zásielky pri nedoručení, odmietnutí príjemcom cena na vyžiadanie cena na vyžiadanie
Druhé a ďalšie doručenie cena na vyžiadanie cena na vyžiadanie
Dobierka cena na vyžiadanie cena na vyžiadanie