Základné služby zahrnuté v cene prepravy:

 • Vyzdvihneme všetky zásielky priamo u vás, alebo na adrese, ktorú uvediete.
 • Pokiaľ uvediete e-mail príjemcu, pošleme mu avízo o doručovaní zásielky. SMS  obsahuje základné informácie o odosielateľovi, čísle zásielky a výške dobierky (pokiaľ je tovar na dobierku).
 •  Zásielka je doručovaná za prvé dvere prevádzky príjemcu za podmienky, že miesto doručenia zásielky umožňuje manipuláciu nízkozdvižným vozíkom. V opačnom prípade je miestom prevzatia zásielky hrana vozidla (hydraulické čelo) zasielateľom povereného dopravcu.
 • Pokiaľ nezastihneme príjemcu na adrese, doručujeme zásielku znovu nasledujúci pracovný deň. V cene prepravy sú zahrnuté 2 pokusy o doručenie.
 • Ručíme za každú vnútroštátnu zásielku až do výšky 16 600€ s možnosťou pripoistenia zásielky.
 • Proces doručovania svojej zásielky môžete nepretržite sledovať od vyzdvihnutia až po finálne doručenie (Tracking &Tracing).
 • Potvrdenie o doručení (POD) vašej zásielky budete mať pre seba k dispozícii v klientskej aplikácii.
 • Pripravíme vám štatistiky o vašich zásielkach s kompletnými informáciami.

Doplnkové služby

 • Príjemcovi zašleme SMS s informáciou o tom, že ste vyexpedovali jeho zásielku, vrátane čísla zásielky a informácii o dobierke.

 • Na území vybraných štátov zabezpečujeme zasielanie zásielok na dobierku (COD) s prevodom vybranej hotovosti odosielateľovi do siedmych pracovných dní (na účet v danom štáte alebo prevodom do SR).

  Hotovosť za dobierky vyberáme v mene krajiny, kde sa zásielka doručuje (PLN,CZK,HUF).

 • V deň doručenia budeme príjemcu vopred telefonicky informovať o dobe doručenia zásielky. Vodič zatelefonuje príjemcovi najmenej 2 hodiny pred doručením, najskôr však o 7,30 hod.

 • Zabezpečíme spätnú prepravu tovaru (vratiek) od príjemcu k vám, prípadne tretej strane, napríklad vášmu obchodnému partnerovi.

 • Pri zvoze vám naložené palety obratom vymeníne za prázdne.

 • V prípade prepravy zásielok na paletách typu EUR a ½ paletách zabezpečíme ich vrátenie. Založíme vám paletové konto.

Mám záujem